Lid worden

Na de proefperiode van vier weken kun je lid worden van de Emmagroep en krijg je via de leiding het installatieformulier. Als er geen plaats is, dan kom je op de wachtlijst te staan.

Je wordt daarna ingeschreven als lid van Scouting Emmagroep Renkum én als lid van Scouting Nederland. De penningmeester neemt contact op met de ouders voor de contributie.

Contributie

De contributie bedraagt € 130,00 per jaar voor alle jeugdleden. Het 2e jeugdlid uit een gezin krijgt € 5,00 korting en het 3e jeugdlid uit een gezin € 10,00 korting. Hiervan gaat een deel naar de speltakkas, naar algemene groepsactiviteiten, kosten voor de Regio (biedt o.a. professionele trainingen van leiding, uitleen / verhuur van materialen, bestuurlijke ondersteuning, communicatie en PR etc.) en Scouting Nederland (o.a. voor de verzekering tijdens opkomsten en kampen).

GelrePas

Onze Emmagroep is aangesloten bij de GelrePas. Deze pas is bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Ook zij die een ander inkomen ontvangen, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen.
Zie www.gelrepas.nl voor meer informatie.

Lidmaatschap opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar, moet schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar te worden doorgegeven aan de penningmeester (penn.emmagroep@gmail.com) van Scouting Emmagroep Renkum, anders is de Emmagroep genoodzaakt om het gedeelte dat wordt afgedragen aan Scouting Nederland voor het nieuwe jaar toch bij ouder(s) in rekening te brengen.