Bestuur

Het bestuur van Scouting Emmagroep bestaat uit:

  • Willem van Beek (voorzitter)
  • Peter Goedhart (secretaris)
  • Sylvia Bartels (penningmeester)
  • Lisette Kranen (gegevensbeheer)
  • Sanne Graat (algemeen bestuurslid)
  • Gert ter Haar (praktijkbegeleider)

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

De groepsraad bestaat uit alle leiding, het bestuur en de oudervertegenwoordigers. Samen nemen ze besluiten over algemene zaken, zoals de contributie, nieuwe teamleden en groepsactiviteiten.